BIGGSINERJI

BİGG HAKKINDA

BİGG Sinerji; Sektör kısıtlaması olmadan teknoloji girişimcilerine özel eğitimler, programlar ve mentorluk desteği sunarak TÜBİTAK’tan hibe desteği almalarını ve şirketleşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Teknoloji girişimcilerine 200 Bin TL'ye kadar hibe desteği sunulan, TÜBİTAK 1512 BiGG programı odağında, girişimcilere fikirden ürüne ve üründen pazara giden yolda ihtiyaç duyabilecekleri eğitim, mentorluk, müşteri ve yatırımcı ağı, laboratuvar altyapısı imkanlarının sunulduğu bir destek programıdır.

Desteğe başvurabilmek için iş fikirlerinin;

Tematik Alanlar

  1. Akıllı Ulaşım: Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.

  2. Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm): Endüstriyel Bilişim, Katmanlı/Hızlı Üretim, Makina-İmalat, Otomasyon, Robotik, Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

  3. . Enerji ve Temiz Teknolojiler: Enerji, Malzeme/Kimya Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, Enerji Depolama, Çevre, vb.

  4. İletişim ve Sayısal Dönüşüm: IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zekâ, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, Turizm Teknolojileri vb.

  5. Sağlık ve İyi Yaşam: İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, Spor Teknolojileri vb.

  6. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme: Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1512_2020-2_cagri_duyurusu-18122020.pdf

Uygulama Esasları ve Yönetmelikler için tıklayınız: 

https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-yonetmelik-ve-esaslar-9